Symposiumissa yhteistyössä

Edistää kestävää elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä.

 

Vahvistaa Suomen ekokylien ja muiden kestävään elämäntapaan pyrkivien yhteisöjen yhteistyötä, myös kansainvälisesti. Yhdistys on Euroopan ekokyläverkosto GEN-Europen jäsen sekä Baltic Ecovillage Networkin jäsen.

 

Tukee uusien ekologisten asuinyhteisöjen muodostumista ja yhdistää ihmisiä, jotka etsivät yhteisöä.

 

Seuraa kestävää elämäntapaa tukevaa tutkimusta ja toimintaa, tiedottaa hyvistä käytännöistä.

 

Järjestää retkiä, kokoontumisia, koulutusta, hankkeita, juhlia ja muita tapahtumia – kaikille kestävästä ja yhteisöllisestä elämäntavasta kiinnostuneille!

 

http://genfinland.weebly.com/

SKEY