TYÖPAJOJA

Maaperän ravintoverkko

Sanotaan, että yhdessä lusikallisessa multavaa maata on enemmän eliöitä kuin maapallolla on ihmisiä. Siis miljardeja! Keitä nämä eliöt ovat? Valtaosin mikrobeja. Bakteerit, sienet, alkueliöt ja sukkulamadot muodostavat maaperän ravintoverkon pohjan.

 

Työpajassa tarkastelemme mitä nämä mikrobit tekevät maaperässä, tutkimme erilaisia maaperänäytteitä mikroskoopilla ja keskustelemme siitä, mitä hyötyjä terveellä maaperän ravintoverkolla on. Tervetuloa mukaan tutkimaan maanalaista maailmaa!

 

Työpajan ohjaa puutarhuri ja multarhuri Kimmo Englund.

 

https://www.uomaearthcare.fi/earthcare

Työpajassa vieraillaan madon ja sienirihmaston kokemuksissa ja näkökulmissa hakemassa uutta ymmärrystä maanalaisesta toiminnasta. Työpajan harjoitteet soveltuvat kaikenikäisille osallistujille aiemmasta kulttuuriharrastuneisuudesta riippumatta.

 

Helsinkiläinen paikallisesti ja kansainvälisesti toimiva esitystaiteen kollektiivi, Toisissa tiloissa, on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Sen toiminnan ytimenä ovat kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet, joiden avulla päästään kosketuksiin ihmiselle vieraiden elämänmuotojen kanssa eli vierailemaan ”toisissa tiloissa”. 

 

Taustalla on näkemys, jonka mukaan kosketus vieraiden kokemusmaailmojen kanssa muuttaa meitä ja toimintaamme kokonaisvaltaisesti kasvattaen meitä ymmärrykseen ja vastuuseen oliolajien tasa-arvosta ja keskinäisriippuvuudesta sekä avaa evolutiivisen perspektiivin tulevaisuuteen. Yli 10 vuotiaat voivat osallistua työpajaan ilman aikuista. 

 

Työpajan ohjaavat Maarit Myllynen, Anu Norkko ja Helena Ratinen Toisissa tiloissa -kollektiivista.

 

https://toisissatiloissa.net/

Toisissa tilossa: madon

ja sienirihmaston kokemuksissa

Matokomposti muuttaa jätteet mullaksi

Lieron matka alkaa tästä: munasta. “Lieneekö olemassa muita eläimiä, joiden merkitys maailman historiassa olisi niin suuri kuin näiden alkeellisten luontokappaleiden” kirjoitti Charles Darwin vuonna 1881.

 

Lierot ovat maanparannuksen ihmelapsia, niillä on puhdistettu jopa pilaantunutta öljymaata!

Matokompostori muuttaa biojätteet mullaksi sisätiloissa helposti ja hajuttomasti. Lierot tarvitsevat sopivasti ruokaa, lämpöä ja kosteutta sekä kodin, jossa ne viihtyvät. 

 

Matokomposti -työpajassa

-erottelemme lierokompostista matojen valmistaman ravinnemullan 

-perustamme uuden matokompostorin

-toiminnan lomassa jaamme matokompostin hoito-ohjeita ja kokemuksia siitä miten seurata kompostin kehittymistä ja puuttua ongelmiin, jos niitä tulee sekä

- käymme läpi eri tapoja käyttää valmista matokompostia

 

Samassa työpajassa pohdimme lierokompostimullan käyttämistä kukkamullan osana

ja mietimme muutenkin vaihtoehtoisia kasvualustoja ja kukkamultia turpeeseen pohjautuvien tilalle. Miten eri aineksia voisi kierrättää puutarhassa ja kaupungissa ja saada aikaan omaa kukkamultaa?


Työpajan ohjaavat ympäristökasvatuksen kouluttaja ja lierokompostiaktiivi Siru Kuusela ja Biodynaamisen yhdistyksen viljelyneuvoja hortonomi AMK Pirkko Okkonen.

Entä oma kukkamulta?

Puukilta / Kasvit humuksen rakentajina!

Kuinka humusta ja elävää maaperää voi rakentaa kasvien avulla?

 

Puukiltojen rakentaminen on permakulttuurinen tapa luoda terveitä ekosysteemejä, joissa erilaisten kasvien funktiot tukevat toinen toistensa kasvua ja maaperän eheytymistä.

 

Tutustumme työpajassa puukiltojen perustamiseen ja toimintaan sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla ja tarkastelemme kasvien potentiaalia erityisesti humuksen kasvattamisessa.

 

Toiminnallisen työpajan ohjaa ympäristöneuvoja ja yhteisöpedagogi Suvi Tiihonen, joka on toiminut kahdeksan vuotta permakulttuurin parissa.

Hyvää kompostia!

Miten kasvattaa runsaasti maaperän mikro-organismeja yksinkertaisesti tekemällä hyvää kompostia?

 

Soil Food Web -menetelmän työkaluna maaperän uudistamisessa on bioaktiivinen, biologisesti valmis komposti. 

 

Biologisesti valmiilla kompostilla tarkoitetaan kompostointiprosessin lopputuotetta, joka on aerobisesti hajonnut, erittäin monimuotoinen orgaaninen aines. Se sisältää maaperän ravintoverkon mikro-organismit oikeissa ja halutuissa suhteissa.

 

Miltä todella hyvä komposti näyttää, tuoksuu ja tuntuu? Ja miten sitä käytetään puutarhoissa, kukkapenkeissä tai nurmikolla? Tutkimme mikroskoopilla kompostia, teemme kompostiekstraktia ja kastelemme kompostilla kasvimaata.

 

Työpajan ohjaa Dora Tkalec Soil Food Web- laboratorioteknikko ja projektiasiantuntija Ahlman Edulla.