Keuruun Ekokylä on 53 hehtaarin maatila ja ensisijaisesti noin 40 ihmisen yhteisöllinen koti, jossa kestävää elämäntapaa toteutetaan kokonaisvaltaisesti. Etsimällä, tutkimalla ja kokeilemalla sekä tietoa ja kokemuksia jakaen ja uutta oppien, ekokylän asukkaat edistävät kylän ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista tasapainoa ja kestävyyttä. 

 

1997 perustetun Keuruun Ekokylän lähes 30 rakennusta korjataan ja kunnostetaan perinteisin menetelmin Ekokyläläisten ja talkoolaisten voimin. Rakennuksista 4 on asuttua ja niistä vanhin Väentupa on rakennettu 1840 ja Vanha päätalo 1867.

 

Ekokylän asukkaat tukevat oman elinympäristön luonnon moninaisuutta. Ruuan suhteen pyritään mahdollisimman suureen omavaraisuuteen ja puutarhan hoito on tärkeä osa elämää. Pellot on vuokrattu luomuviljelijälle. Kaikki energiatarpeet on katettu uusiutuvalla energialla, jätevedet puhdistuvat omassa maasuodattamossa ja vessat ovat kuivakäymälöitä.

 

Yhteisöllistä kyläelämää asukkaat rakentavat suvaitsevaisuuden ja avoimuuden periaatteille; yhteisellä päätöksenteolla, osallistumisella ja osallistamisella sekä yhteisöllisen moninaisen kulttuurin harrastamisessa.

 

Ympäristökasvatuksesta 2019 palkittua Keuruun Ekokylää kehitetään kestävän elämäntavan oppimispaikkana kaiken ikäisille ja huomiota on lisätty lapsiin ja nuoriin. Asukkaiden ikäjakaumakin on 2-75 vuotta. Ekokylässä järjestetään tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa. Omaa opittua jaetaan ja siitä on mahdollisuus päästä osalliseksi pyydettäessä myös kylän ulkopuolella.  

Keuruun ekokylä on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

 

https://www.keuruunekokyla.fi/fi/

https://www.facebook.com/keuruunekokyla/

 

 

 

Keuruun Ekokylä