Mitä humus on?

Maan eloperäinen aine on väriltään mustaa tai tumman ruskeaa. Osa maassa olevasta eloperäisestä aineesta on edelleen pieneliöstön hajotustoiminnan vaikutuspiirissä ns. ravintohumusta. Se on hitaasti hajoavaa eloperäistä ainetta, jolla on maan elävyyden ja rakenteen sekä terveyden kannalta tärkeä osa. Sen määrä ja laatu on tärkeää esimerkiksi pieneliöstön aktiivisuudelle ja maan muruisuudelle. Hajotustoiminnan edetessä vaikeimmin hajoavista kasvi- ja eläinjätteistä muodostuu varsin pysyvää eloperäistä ainetta – varsinaista humusta.

 

Varsinainen humus on vanhaa (noin 25–500 vuotta) tummaa pieneliöstön hajotustoiminnan seurauksena muodostunutta ruokamullan perusainetta. Se on varsin pysyvää. Humus toimii varsinaisena ruokamullan runkona ja yleisenä viljelyn helpottajana. (Luomu.fi Luonnonmukainen maatalous Luku 2, Maan viljavuus  ss. 63−65)

Mitä sille nykyään kuuluu?

Miksi se on tärkeää?

MTT:n (nyk. LUKE) mukaan Suomen peltojen hiilivarastot pienenevät jatkuvasti. MTT on seurannut hiilivarastojen kehittymistä 35-vuotisen seurantajakson ajan 600 pellolla. Kivennäismailta hiiltä katoaa vuosittain noin 0,4 prosenttia ja eloperäisiltä mailta noin 0,3 prosenttia. Tutkijoiden mukaan kivennäismaahehtaarilta katoaa noin 220 kiloa hiiltä joka vuosi. (MTT - CO2-raportti  2013)

Maaperän orgaanisella aineella on pääasiassa hiilestä koostuva rooli neljässä tärkeässä ekosysteemipalvelussa:

 

 • kestävyys maaperän eroosiolle, 

 • maaperän vedenkestävyys, 

 • maaperän hedelmällisyys kasveille ja 

 • maaperän biologinen monimuotoisuus.

 

Jopa pienillä muutoksilla maaperän hiilivarastossa on suuria vaikutuksia sekä maatalouden tuottavuuteen että kasvihuonekaasupäästöihin.  

(https://www.4p1000.org/)

 

Maan eloperäinen aine

 • suojaa maan pintakerrosta

 • parantaa maaperän eliöstön elinolosuhteita ja aktiivisuutta

 • pitää maan muruisena ja kuohkeana sekä helpottaa maan kaasujen vaihtoa

 • tarjoaa sopivan ympäristön juurten kasvulle

 • varastoi ravinteita ja luovuttaa niitä kasvien käyttöön

 • varastoi kolme kertaa oman painonsa vettä

 • vähentää eräiden haitallisten aineiden ja maan happamuuden haittavaikutuksia 

(Luomu.fi Luonnonmukainen maatalous Luku 2, Maan viljavuus  ss. 63−65)

 

Carbon Action: "Yksi lusikallinen tervettä maaperää sisältää enemmän elämää kuin maapallolla on ihmisiä. Mikrobit parantavat maan kasvukuntoa ja kykyä sopeutua äärisäihin. Ne auttavat pidättämään ravinteita ja sitomaan hiiltä takaisin maaperään. Meidän pitää vain kutsua ne takaisin."